Jdi na obsah Jdi na menu
 


6. 10. 2010

Citáty o lásce

Nešťastná láska

 

 

My dva se přece musíme potkat! Někdy, na této zemi. Víš, já tě nikdy nepřestanu hledat, lásko má!

 

Láska způsobuje bolest. Ale taky bolest léčí. Láska prostě bolest je. Bolest není od lásky nikdy daleko. Láska vám může srdce naplnit, pak zlomit a to zlomené srdce zase vyléčit. A platí, že každá láska vlastně končí nešťastně, dřív nebo později - protože i v případě, kdy třeba láska trvá celý život, tak jeden nutně umře dřív a zanechá toho druhého v zármutku.

 

Člověk nemusí vlastnit to, co miluje. Skromnému člověku stačí vědomí, že to milované žije. Hovorka

 

Milovat, když už není naděje … to je pravá láska!

 

Pozná-li jednou naše srdce lásku, už nikdy nebude svobodné.

 

Jsme-li vzdáleni toho, koho milujeme, ovládáme se zdánlivě bezpečněji, čím mocnější je naše láska, ježto všechnu sílu vášně, která se dříve vybíjela navenek, obracíme do svých niter. Ale jak brzy, jak rychle jsme vytrhováni z tohoto bludu, když se pojednou před našima očima ve vší své nezbytnosti opět objeví ten, o kom jsme se domnívali, že se ho dovedeme zříci. (Johann Wolfgang Geothe)

 

Je mnohem lehčí složit hromadu uhlí, než vyznat lásku.

 

Proti lásce na první pohled pomůže jen druhý pohled.

 

Láska na první pohled je zároveň posledním pohledem rozumu. (Jean-Richard Bloch)

 

Nikdo nemá rád bolest. Láska bolí, a přesto po ní toužíme.

 

To nejdůležitější není to, že já chci jeho, ale to, že chci, aby on chtěl mě.

 

Vybrala jsem si; není již mým cílem hledat, co by se mi líbilo, nýbrž líbit se tomu, koho jsem si vybrala. (Alain)

Ach... ta láska

 

Zamilovanost se pozná nejen podle toho, že jeden nepoznává nedostatky na druhém, ale že i sám sebe nepoznává. Casanova

 

Láska je zázrak, který se může udát kdykoliv. Friedrich Durrenmatt

 

Jsme dva. Dva na všechno - na lásku, na boj i na bolest a na hodiny štěstí. Dva na výhry i prohry, na život i na smrt - jsme dva.

 

Příroda dala člověku rozum, aby se bránil lásce a srdce, aby se jí neubránil.

 

Láska není o tom najít si někoho, s kým budeš žít, je to o tom najít si někoho, bez koho NEMŮŽEŠ žít.

 

Za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí, za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít rád či milovat, za jeden den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit celý život, ale poté trvá celý život, než na tu osobu zapomene.

 

Nechtějme, aby se ten, koho milujeme, podobal našemu ideálu, ale naopak - ideál přizpůsobme tomu, koho milujeme. André Maurois

 

Milovaná bytost má nad námi větší moc, než my sami. Rochefoucald

 

Nikdy nečekej na zítřek, když máš někomu říci, že ho máš rád. B. Ferrero

 

Každá chvíle je tím kratší, čím je šťastnější. Publius Ovidius Naso

 

Náboženství prokázalo velkou službu lásce tím, že ji vyhlásilo za hřích. France

 

 

Koho miluješ?

 

Koho vůbec miluješ?

Mě nebo sebe?
Pověz, koho miluješ?

Chci to vědět...

Protože já se snažila,

opravdu snažila

přečíst tvé myšlenky.

Koho miluješ?

No tak řekni!

Mě nebo sebe?

Chci to vědět...

 

(předělaná jedna anglická písnička)

6 slibů lásky

 

1) Slibuji, že v příštím životě tě budu usilovněji hledat, najdu si tě dříve než teď a nebudu už nikdy zbytečně marnit čas s ostatními.

2) Slibuji, že tvé srdce bude u mě navždy v bezpečí a vždy ho budu milovat.

3) Slibuji, že už nikdy nebudeš muset kráčet sám.

4) Slibuji, že tě budu navěky milovat, neboť já i mé srdce víme, že jedině ty jsi ten Pravý.

5) Slibuji, že vždy budu na tvé straně, i když všichni ostatní se k tobě otočí zády.

6) Slibuji, že již navždy budu držet tvou ruku ve své dlani.

Krásy lásky

 

Světu jsi možná jednou osobou, ale jedné osobě můžeš být celým světem.

K lásce se nepotřebují dary, protože už sama láska je velký dar.

Pravá láska nemá šťastný konec; pravá láska nemá žádný.

Milovat znamená žít životem toho, koho milujeme.

Láska je stejná jako slunce, nevybírá si, koho zahřeje, láska je nebe v tiché tůňce, je víra a naděje.

Krásu lidských očí nesmíme hledat v barvě, ale v tom, čí jsou.

Sympatie budí sympatie. Na tomto zákonu se zakládá láska.

Šťastný je ten, kdo se při západu slunce těší z vycházejících hvězd.

Nejkrásnější na světě nejsou věci ale okamžiky.

Kdo žije láskou, ten již nežije v sobě, nýbrž v tom, co miluje. (Seneca Lucius Annaeus)

Zrada/Konec lásky

 

Láska je jediná pohádka, která slovy "Byl jednou jeden princ ..." nezačíná, ale končí.

Lehko se dáme oklamat tím, co milujeme. (Moliére)

Kdo jednou prožil velkou lásku, ten je až do smrti šťastný, ale i nešťastný z toho, že se z ní vyléčil.

Nejtěžší ze všeho je vyléčit lásku, která vzplanula na první pohled. (J. de la Bruyere)

Kdo opravdu miloval a je zklamán, je ochoten spíše nežít než nenávidět. (Barthelémy)

Když se zavře jedna brána ke štěstí, další se otevírá, ale my se často tak dlouho díváme na zavřenou bránu, že si nevšimneme té, která se pro nás už otevřela.

Když budeš vědět, že pláčeš pro toho, koho máš ráda, pak poznáš, že je to LÁSKA.

Zamilovat se je snadné, protože o druhém nevíš nic. Zapomenout je náročné, protože o druhém víš vše!

Obyčejně nám vůbec nezáleží na tom, komu nejvíce záleží na nás.

Každý má v srdci jakoby malý hřbitov těch, které miloval.

Láska vs. krása

 

Milující srdce na krásu nehledí. (asyrské přísloví)

Kdo v pravdě miloval, ten nelže si. Kdo však jen krásu pomíjivou miluje, ten odsouzen je k neštěstí.

Krása je často na překážku lásce. Předem bere odvahu.

Miluješ pro krásu? Tak nemiluj mě, jsou i hezčí než já. Miluješ pro bohatství? Tak nemiluj mě, jsou i bohatší než já. Miluješ pro lásku? Tak miluj mě, protože nikdo tě nemiluje tak jako já!

Při výběru lásky opatrný buď, ne podle krásy, ale podle srdce suď.

Vše, co je na člověku krásné, je očima neviditelné. (Antoine de Saint-Exupéry)

Nikoli krása nám říká, koho máme milovat, ale láska nám říká, kdo je krásný ...

Roční období

Jsou chvíle, kdy si život žádá změnu.
Jako roční období.
Naše jaro bylo kouzelné.
Ale léto již skončilo.
Podzim jsem zmeškali.
A nyní?
Náhle je zima.
Všechno zamrzá.
Vše je chladné.
Naše láska se uložila ke spánku.
A sníh?
Ten ji zasypal.
A když usneš ve sněhu.
Necítíš, když přijde konec…

(pozměněná verze z jednoho filmu)

Nešťastná láska/Konec lásky

 

Láska je pohádka života - s tím rozdílem, že nemívá vždy šťastný konec. (Robert Burns)

Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo.

Nepřestala jsem tě milovat, jen jsem se naučila bez tebe žít. Nebylo to snadné, ale bylo to snazší než zapomenout.

Kdo pro lásku trpěl, ví co láska je, čím však více trpí, tím víc miluje.

Lásku může zabít jen ten, komu jsme ji dali. (Benešová)


Láska přináší nakonec žal, protože jeden musí zemřít dřív než druhý.

Žádný muž není hoden tvých slz a ten, co je, tě nerozpláče.

Láska je jedno z těch utrpení, jež není možno skrývat. Stačí jedno slovo, jeden nepatrný pohled, dokonce i mlčení k tomu, aby se projevila v plném rozsahu. (Seneca Lucius Annaeus)

Když se dva lidé rozejdou, nechají u sebe kousek duše. A ta bolest, kterou cítí, to je jak jim ta duše chybí.

Láska mě dojímá, ovšem ani ne tak k rozkoši jako k pláči.

Největším a nejtěžším důkazem lásky je nechat toho druhého jít si svou vlastní cestou.

Láska není zbraní, ale často raní ...

Kdo ještě neplakal, láska ho naučí ...

Není hrozné si uvědomit, že nejsme dokonalí, hrozné je slyšet to od někoho, kdo pro nás dokonalý je.

 

Krásná láska

 

Vše zmůže láska. (Vergilius)

Genialitu kdosi definoval jako schopnost udělat z mála mnoho. Tato charakteristika se hodí i na lásku. (André Maurois)

Teprve když jsme našli lásku, víme, co nám v životě chybělo. (Ruskinr)

Miluji život, protože mi dal Tebe a miluji Tebe, protože jsi můj život. (John Lennon)

Možná se jednou zeptáš, jestli mám ráda víc svůj život nebo tebe, odpovím život. A ty odejdeš, aniž bys věděl, že můj život jsi ty!!

Opravdová láska je umění najít ve světě někoho, s kým si rozumíš lépe, než se sebou samým. (Amiel)

Milovat znamená dát přednost někomu před sebou samým, obětovat mu všechno. (Seneca)

Láska je smysl našeho života a jeho jediný cíl. (BENJAMIN lord BEACONSFIELD DISRAELI)

Zamilovat se znamená přestat srovnávat. (OTTO VON BISMARCK)

Až teprve naše společná láska mi ukázala co je v životě důležité. Teď vím, že štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáš s kým dělit, a že smutek je dvojnásobný, když Ti z něj nemá kdo pomoci. S Tebou jsem poznal, co to znamená opravdu milovat a jaké to je, když je moje láska opětována ... (William Shakespeare)

V okamžiku lásky vše trvá navždy a nic víc neexistuje. (Eluard)

Teď teprve chci žít pro někoho druhého, teď teprve miluji, teď je život nádherný a cenu má každý den a žádný nesmí být ztracen! (Glazarová)

Láska je jediným klíčem, který dokáže otevřít všechny dveře. (Otto Betz)

Kromě lásky není nic, kvůli čemu by stálo za to žít. (Wim Wenders)

Milovat znamená jednat tak, aby ten druhý pochopil, že je krásný a jedinečný.

Ve všech zemích a za všech dob existoval muž, pro něhož bylo jeho děvče tím nejvzácnějším.

Dlouho jsem listoval a hledal mezi stovkami slavných citátů ten pravý pro tebe, než jsem zjistil, že neexistuje žádný, který by mohl vyjádřit to, co k tobě cítím.

Bez lásky :(

 

Kdo není milován, je sám i uprostřed davu. (G. Sandová)

Nebýt milován, to je smůla, ale nemilovat, to je neštěstí. (Albert Camus)

Ten, kdo nemiluje, nemá vědět, že je někým milován. (Epiktetos)

Mnohem lepší je žít bez štěstí než bez lásky. (William Shakespeare)

Nejosamělejším místem na světě je lidské srdce bez lásky.

Život bez lásky je stejný nesmysl jako pták bez křídel.

Je sice jednodušší být sám, ale hezčí je být s někým.

Život bez lásky je jako svět bez slunce.

Citáty o lásce

 

1* Nejsmutnější v životě jsou ty sny, o kterých víme, že se nám nikdy nesplní.
2* Štěstí je láska a láska štěstí zas, a na tom trvat chci po všechen čas.

3* Je to láska, co vidím v tvých očích, nebo jen její odraz?
4* I když člověk někoho miluje, občas na to zapomene. (W. S. Maugham)
5* Skutečnost, že nás někdo miluje, nás málo uspokojuje. To, co nás činí vskutku šťastnými je, že my můžeme někoho milovat.

6* Růže není bez trní, láska bez bolesti. Kdo však vytrvá, dojde svého štěstí.
7* Láska má kouzelnou moc v tom, že vidíme dokonalé i takové lidi, kteří dokonalí vůbec nejsou.

8* Láska je jako delfíni koupající se v lesku tvých očí, proto je nezavírej, neboť se říká, že delfíni ve tmě umírají.
9* Když člověk druhého nemiluje, tak je slepý k jeho přednostem, když druhého miluje, tak je zase slepý k jeho nedostatkům.

10* Každý den svého života se musíme rozhodovat: buď trpět v lásce, nebo, což je mnohem horší, nemilovat.
11* Raději milovat a nebýt milovat, než nemilovat a být milován.
12* Láska je jako válka - snadno se začne, ale těžce skončí.
13* V lásce, stejně jako v umění, se nesmí číst to, co o tom řekli druzí. Každý musí sám vyjádřit to, co cítí. (Romain Rolland)

14* Pro lásku není důležité, aby se k sobě lidé hodili, ale aby spolu byli šťastni. (Brigitte Bardot)
15* Láska je neobyčejně závažný důvod, který ospravedlňuje všechno. (Anton Pavlovič Čechov)

16* Každý boj s láskou je předem prohraný. (Heliodoros)
17* Láska se nedá psát, láska se musí dokázat.

18* Láska je jako růže, je krásná, ale když si nedáš pozor, tak píchá.
19* V lásce je to tak, že jeden ze dvou musí trpět a je to vždy ten, který více miluje

20* Není šest nebo sedm divů světa, ale jen jeden: LÁSKA.

Nešťastná a platonická láska

Je zbytečné milovat někoho, o kom víme, že nás nikdy milovat nebude! Vysvětlete to prosím mému srdci!!

Ty trpíš z neopětované lásky k osobě, kterou miluješ a někdo jiný trpí pro tvou lásku, kterou nemůže mít.

Láska, která není opětovaná, je jako otázka bez odpovědi.

Lépe je nešťastně milovat, než lásku vůbec nepoznat.

Láska je definice dvou navzájem se milujících lidí. Když ten pocit v srdci nosí jen jeden a druhá strana je chladná, definicí tohoto je utrpení …

Občas se bojím, že má dlouholetá platonická láska je spíše posedlostí, než opravdovým citem. (Barbara Shmit)

Ani blízkost těl nemůže sblížit vzdálená srdce ...

Milovat někoho znamená pochopit i to, že vás nemiluje. (Rolland Romain)

Nešťastná láska není to nejhorší, to pravé neštěstí je nemilovat! (Eduard Bass)

Láska je jen trápení, ale přesto ji k životu potřebujeme.

Člověk miluje nejvíce to, co je pro něj nedosažitelné.

I nešťastná láska je krásná, je-li oboustranná. (O. Scheinpflugová)

Nevěřím, nevěřím, že láska je jen pouhý klam. Láska je. Vím to, vím, vždyť na ni právě teď umírám.

Někoho milovat a nesmět mu polibek dát, je jako u studánky stát a žízní umírat.

Nejhorší způsob, jak někoho propásnout, je sedět hned vedle něho a vědět, že ho nemůžeme mít.

Platonická láska mi připadá jako lehký cíl pro střelce, který však nikdy nevystřelí. (Wilhelm Busch)

Na koho chceme zapomenout, na toho stále myslíme.

Nejbolestnější je vedle někoho sedět, někoho se jen tak letmo dotýkat, plakat pro něj po nocích a vědět, že ho nikdy nemůžeme mít.

Není nic horšího, než nabízet lásku někomu, kdo o ni nestojí.

Neopětovaná láska bolí, ale daleko více bolí, nemáme-li dost odvahy říci druhému, jak moc ho milujeme.

Zklamaná láska bolí. Oči plní solí a srdce hořkým plamenem.

Pokud se pro někoho trápíme, spojuje nás to s ním víc, než kdybychom ho jen milovali.

Platonická láska - Je to jako bych nic neměl/a a přece to ztratil/a!

Nejvytrvalejší ze všech lásek je ta nešťastná.

Kdo tě nechce, ten si tě nezaslouží! (Carlo Goldoni)